Een virus breekt wereldwijd uit en het leven komt plots tot stilstand… Velen voelen zich